No:                                                           aip@latnet.lv

Nosūtīts:                                                 otrdiena, 2.  nov.. 2021.  gada  10:53

Kam:                                                         KM pasts

Kopija:                                                     Ieva Arndte-Kokare

Tēma:                                                       RE: Precizētais Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums

 

Labdien,

 

Augstākās izglītības padomei nav iebildumi par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” . Atbaltām tā tālaku virzību.

 

AIP sekretariāts

67223392

 

From: KM pasts <pasts@km.gov.lv>
Sent: Tuesday, November 2, 2021 10:16 AM
To: seplp <seplp@seplp.lv>; marija.dzelme@seplp.lv; aip@latnet.lv
Cc: Ieva Arndte-Kokare <Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv>
Subject: Precizētais Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums

 

Labdien,

 

Kultūras ministrija nosūta saskaņošanai precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” (turpmāk - Projekts). Informējam, ka precizējums veikts Projekta 5.punktā, padomes sastāvā iekļaujot Pārresoru koordinācijas centru.

 

Atzinumus par Projektu lūdzam sniegt līdz šī gada 8.novembrim, nosūtot tos uz šādām e-pasta adresēm: pasts@km.gov.lv  un ieva.arndte-kokare@km.gov.lv.

 

Ja iestādei ir izveidots TAP slēgtās vides konts, aicinām atzinumu sniegt TAP protālā, piesakoties atzinuma sniegšanai šeit: Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums<br> (mk.gov.lv)

 

Ar cieņu

Ieva Arndte-Kokare

Sabiedrības integrācijas departaments

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa

Vecākā referente

E-pasts: Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv

Tālr. (+371) 67330329

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kr. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364, Latvija

Mājaslapa: www.km.gov.lv

 E-pasts: pasts@km.gov.lv

 

 

Informējam, ka e-pasts satur vai var saturēt personas datus. Vienlaikus norādām, ka Jūsu sniegtā personas datus saturošā informācija tiks apstrādāta saskaņā ar iestādes tiesiskajām interesēm un personas datu apstrādes nolūkiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Ar informāciju par personas datu apstrādi, nolūkiem un līdzekļiem Kultūras ministrijā var iepazīties Privātuma politikā - https://www.km.gov.lv/lv/kontakti/personas-datu-apstrade.