VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.7

2021.gada 18.februārī

 

 

6.§

 

Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

     VSS-116

___________________________________________________________

(J.Citskovskis)

 

     1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

     2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2021-VSS-PROT-07-1802-#06.doc