VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.39

2020.gada 1.oktobrī

 

 

27.§

 

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"

     TA-1704

___________________________________________________________

(K.Lore, E.Valantis, D.Palčevska, I.Gailīte, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

 

     1. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt tiesisko pamatu rīkojuma projekta tālākai virzībai un Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta tālāko virzību.

     2. Ņemot vērā Valsts sekretāru sanāksmes laikā izteikto viedokli par dalīta īpašuma izbeigšanas vienkāršošanu divu publisku personu starpā, izvērtēt vai jautājums nav risināms Ekonomikas ministrijas izstrādātā rīcības plāna pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā (2020-VSS-696) 8.pasākuma ietvaros, kurā paredzēts Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt un iesniegt Ministru kabinetā tiesisko regulējumu, paredzot noteiktu bezmantinieka vai bezīpašnieka nekustamo īpašumu (t.sk. dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi, bet ne tikai) piekritību attiecīgās teritorijas pašvaldībai.

     

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2020-VSS-PROT-39-0110-#27.doc