VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.30

2021.gada 26.augustā

 

 

35.§

 

Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"

     TA-1982

___________________________________________________________

(R.Kronbergs, B.Bāne, K.Stone, S.Armagana, J.Citskovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Valsts kancelejai:

     2.1. atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, svītrojot pārejas noteikumu 2.punktu;

     2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2021-VSS-PROT-30-2608-#35.doc