VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.49

2020.gada 10.decembrī

 

 

22.§

 

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"

     TA-1704

___________________________________________________________

(K.Lore, D.Palčevska, Z.Liepiņa, K.Kinča, J.Citskovskis)

 

     Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par Tieslietu ministrijas iebildumiem, Ekonomikas ministrijai izvērtēt rīkojuma projekta virzīšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un iesniegt par to attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2020-VSS-PROT-49-1012-#22.doc