From:                                         Andra Reinfelde <Andra.Reinfelde@TM.GOV.LV>

Sent:                                           otrdiena, 12.  okt.. 2021.  gada  12:33

To:                                               Kaspars Auzins

Subject:                                     Par precizēto likumprojektu “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” (VSS-622)

 

Labdien!

 

Tieslietu ministrija saskaņo precizētā likumprojekta “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” (VSS-622; nosūtīts saskaņošanai  27.09.2021Nr.43-21280) un tam pievienoto dokumentu tālāku virzību.

 

 

Ar cieņu,

 

Andra Reinfelde

Valststiesību departamenta

Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriste

67046108, andra.reinfelde@tm.gov.lv

 

 

Šis e-pasts un tā pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju, cita starpā fizisko personu datus, kas adresēta tikai tā saņēmējam un izmantojama tikai leģitīmiem mērķiem. Ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, vai nav pamatota mērķa ierobežotas pieejamības informācijas, cita starpā fizisko personu datu, apstrādei, Jums nav tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju. Šādā gadījumā nekavējoties neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu.