From:                                             Andra Reinfelde <Andra.Reinfelde@TM.GOV.LV>

Sent:                                               28 октября 2021 г. 11:19

To:                                                  Margarita Pļečistaja

Subject:                                         RE: Par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) elektronisku (5 dienu) saskaņošanu

 

Labdien!

 

Tieslietu ministrijai nav iebildumu par atkārtoti precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu  “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535).

 

Ar cieņu,

 

Andra Reinfelde

Valststiesību departamenta

Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriste

67046108, andra.reinfelde@tm.gov.lv

 

From: TM KANCELEJA <pasts@tm.gov.lv>
Sent: Wednesday, October 27, 2021 4:38 PM
To: Andra Reinfelde <Andra.Reinfelde@TM.GOV.LV>
Cc: Anete Porga <Anete.Porga@TM.GOV.LV>
Subject: Pārs.: Par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) elektronisku (5 dienu) saskaņošanu

 

 

No: Margarita Pļečistaja <Margarita.Plecistaja@sam.gov.lv>
Nosūtīts: trešdiena, 2021. gada 27. oktobris 16:35
Kam: TM KANCELEJA <pasts@tm.gov.lv>
Tēma: RE: Par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) elektronisku (5 dienu) saskaņošanu

 

UZMANĪBU: Šī e-pasta sūtītājs neizmanto tieslietu resora e-pasta risinājumu, neklikšķiniet uz saitēm un/vai neveriet vaļā pielikumus, izņemot, ja sūtītāja e-pasta adrese Jums ir zināma un esat pārliecināts par e-pasta satura drošību.

 

Sveiki!

 

Vai ir iespējams saņemt informāciju, vai Tieslietu ministrija ir sniegusi atzinumu par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535), kas 5.oktobrī tika sūtīts atkārtotai saskaņošanai?

 

Ar cieņu,

 

Margarita Pļečistaja

Satiksmes ministrijas

Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta

Dzelzceļa nodaļas vecākā referente

Tālrunis: +371 67028002

E-pasts: Margarita.Plecistaja@sam.gov.lv

www.sam.gov.lv

www.facebook.com/satiksmesministrija

www.twitter.com/Sat_Min

 

 

 

From: Margarita Pļečistaja
Sent: Tuesday, October 5, 2021 9:49 AM
To: tm.kanceleja@tm.gov.lv; pasts@fm.gov.lv; kanceleja@mod.gov.lv; lbas@lbas.lv
Cc: Māris Aizstrauts <Maris.Aizstrauts@sam.gov.lv>; Patriks Markēvičs <Patriks.Markevics@sam.gov.lv>; Kārlis Eņģelis <Karlis.Engelis@sam.gov.lv>
Subject: Par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) elektronisku (5 dienu) saskaņošanu

 

Labdien!

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 235.punktu un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 101.punktu, Satiksmes ministrija nosūta elektroniskai saskaņošanai precizētu Ministru kabineta noteikumu projektu  “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) (turpmāk – noteikumu projekts).

 

Ņemot vērā saņemtos iebildumus, šī e-pasta pielikumā pievienots noteikumu projekts, precizētais noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), kā arī izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

 

Lūdzu atzinumu par precizēto noteikumu projektu sniegt līdz 2021.gada 12.oktobrim uz Satiksmes ministrijas oficiālo e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, vienlaikus to nosūtot arī uz margarita.plecistaja@sam.gov.lv.

 

E-pasta pielikumā pievienoti šādi dokumenti:

1. noteikumu projekts uz 5 lp.;

2. precizēts noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lp.;

3. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem uz 3 lp.

 

Ar cieņu,

 

Margarita Pļečistaja

Satiksmes ministrijas

Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta

Dzelzceļa nodaļas vecākā referente

Tālrunis: +371 67028002

E-pasts: Margarita.Plecistaja@sam.gov.lv

www.sam.gov.lv

www.facebook.com/satiksmesministrija

www.twitter.com/Sat_Min

 

 

Šis e-pasts un tā pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju, cita starpā fizisko personu datus, kas adresēta tikai tā saņēmējam un izmantojama tikai leģitīmiem mērķiem. Ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, vai nav pamatota mērķa ierobežotas pieejamības informācijas, cita starpā fizisko personu datu, apstrādei, Jums nav tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju. Šādā gadījumā nekavējoties neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu.