VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.26

2021.gada 8.jūlijā

 

 

33.§

 

Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

     TA-1442

___________________________________________________________

(A.Kaļāne, D.Lucaua, M.Trons, B.Bāne, J.Citskovskis)

 

     1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

     2. Atzīmēt, ka nav ņemti vērā Zemkopības ministrijas, Zemnieku saeimas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes iebildumi, kas paredz paplašināt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanas tvērumu un pagarināt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto dienu skaitu (65 kalendāra dienas), kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2021-VSS-PROT-26-0807-#33.doc