No:                                                           seplp <seplp@seplp.lv>

Nosūtīts:                                                 pirmdiena, 8.  nov.. 2021.  gada  16:26

Kam:                                                         KM pasts; seplp; aip@latnet.lv

Kopija:                                                     Ieva Arndte-Kokare; Jānis Eglītis

Tēma:                                                       RE: Precizētais Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums

 

Labdien!

 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, atbildot uz Kultūras ministrijas lūgumu sniegt atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu ,,Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” informē, ka Padomei nav iebildumu par Kultūras ministrijas sagatavotajiem dokumentiem un to tālāku virzību.

 

Ar cieņu,

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Doma laukums 8

Rīga, LV-1939, Latvija

E-pasts: seplp@seplp.lv 

 @seplpadome

 ____________________________________________
Šī e-pasta vēstule un tās pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju, tostarp personas datus, kas adresēta tikai tās saņēmējam un izmantojama tikai
leģitīmiem mērķiem. Ja šo e-pasta vēstuli esat saņēmis kļūdas dēļ vai tajā ietvertās informācijas vai personas datu apstrādes leģitīmais mērķis nav nosakāms, Jums nav tiesību izmantot,
kopēt, saglabāt vai pārsūtīt šajā e-pasta vēstulē un tai pievienotajos dokumentos ietverto informāciju.  Šādā gadījumā nekavējoties par šīs e-pasta vēstules saņemšanu informējiet tās
nosūtītāju, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo e-pasta adresi, kā arī neatgriezeniski izdzēsiet sākotnēji saņemto e-pasta sūtījumu.

This e-mail message and its attachments, if any, may contain restricted information, including personal data, addressed to the recipient only and to be used only for legitimate purposes.  
If you have received this e-mail message by mistake or it is impossible to determine the legitimate purpose for processing the information contained herein, including personal data, you
shall have no right to use, save or forward the information contained in this e-mail message or the attached files. In this case, immediately notify the sender by e-mail and permanently
delete the original copy of the received e-mail message.


 

 

 

From: KM pasts <pasts@km.gov.lv>
Sent: Tuesday, November 2, 2021 10:16 AM
To: seplp <seplp@seplp.lv>; Marija Dzelme <marija.dzelme@seplp.lv>; aip@latnet.lv
Cc: Ieva Arndte-Kokare <Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv>
Subject: Precizētais Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums

 

Labdien,

 

Kultūras ministrija nosūta saskaņošanai precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” (turpmāk - Projekts). Informējam, ka precizējums veikts Projekta 5.punktā, padomes sastāvā iekļaujot Pārresoru koordinācijas centru.

 

Atzinumus par Projektu lūdzam sniegt līdz šī gada 8.novembrim, nosūtot tos uz šādām e-pasta adresēm: pasts@km.gov.lv  un ieva.arndte-kokare@km.gov.lv.

 

Ja iestādei ir izveidots TAP slēgtās vides konts, aicinām atzinumu sniegt TAP protālā, piesakoties atzinuma sniegšanai šeit: Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums<br> (mk.gov.lv)

 

Ar cieņu

Ieva Arndte-Kokare

Sabiedrības integrācijas departaments

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa

Vecākā referente

E-pasts: Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv

Tālr. (+371) 67330329

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kr. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364, Latvija

Mājaslapa: www.km.gov.lv

 E-pasts: pasts@km.gov.lv

 

 

Informējam, ka e-pasts satur vai var saturēt personas datus. Vienlaikus norādām, ka Jūsu sniegtā personas datus saturošā informācija tiks apstrādāta saskaņā ar iestādes tiesiskajām interesēm un personas datu apstrādes nolūkiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Ar informāciju par personas datu apstrādi, nolūkiem un līdzekļiem Kultūras ministrijā var iepazīties Privātuma politikā - https://www.km.gov.lv/lv/kontakti/personas-datu-apstrade.