VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.40

2020.gada 8.oktobrī

 

 

1.§

 

Par Valsts sekretāru 2020.gada 1.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.39 27.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai""

     TA-1704

___________________________________________________________

(J.Citskovskis)

 

     Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2020.gada 1.oktobra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.39 27.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"" un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

     "Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2021.gada 1.oktobrim izvērtēt iespējas pilnveidot regulējumu, lai novērstu dalīta īpašuma veidošanos divu publisku personu starpā, jo īpaši gadījumos, kad būves tiek atzītas par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu kā piekritīgas valstij, savukārt zeme pieder pašvaldībai vai citai publiskai personai".

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2020-VSS-PROT-40-0810-#01.doc