From:                                             Inguna Dancīte <inguna.dancite@fm.gov.lv> on behalf of Pasts <Pasts@fm.gov.lv>

Sent:                                               8 октября 2021 г. 15:14

To:                                                  Satiksmes ministrija

Cc:                                                   Margarita Pļečistaja

Subject:                                         Par precizēto TAP (VSS-535)

 

08.10.2021.  Nr. 10.1-6/7-1/1217

 

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei izskatīja precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu  “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) un saskaņo bez iebildumiem.

 

Ar cieņu
Dana Aleksandrova
Juridiskā departamenta
Tiesību aktu nodaļas vadītāja
Tālr.: (+371) 67095628
E-pasts:
dana.aleksandrova@fm.gov.lv

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Riga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa:
www.fm.gov.lv
E-pasts: pasts@fm.gov.lv

 

From: Margarita Pļečistaja <Margarita.Plecistaja@sam.gov.lv>
Sent: Tuesday, October 5, 2021 09:49
To: tm.kanceleja@tm.gov.lv; Pasts <Pasts@fm.gov.lv>; kanceleja@mod.gov.lv; lbas@lbas.lv
Cc: Māris Aizstrauts <Maris.Aizstrauts@sam.gov.lv>; Patriks Markēvičs <Patriks.Markevics@sam.gov.lv>; Kārlis Eņģelis <Karlis.Engelis@sam.gov.lv>
Subject: Par noteikuma projekta “Grozījumi MK 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) elektronisku (5 dienu) saskaņošanu

 

Labdien!

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 235.punktu un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 101.punktu, Satiksmes ministrija nosūta elektroniskai saskaņošanai precizētu Ministru kabineta noteikumu projektu  “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (VSS-535) (turpmāk – noteikumu projekts).

 

Ņemot vērā saņemtos iebildumus, šī e-pasta pielikumā pievienots noteikumu projekts, precizētais noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), kā arī izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

 

Lūdzu atzinumu par precizēto noteikumu projektu sniegt līdz 2021.gada 12.oktobrim uz Satiksmes ministrijas oficiālo e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, vienlaikus to nosūtot arī uz margarita.plecistaja@sam.gov.lv.

 

E-pasta pielikumā pievienoti šādi dokumenti:

1. noteikumu projekts uz 5 lp.;

2. precizēts noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lp.;

3. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem uz 3 lp.

 

Ar cieņu,

 

Margarita Pļečistaja

Satiksmes ministrijas

Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta

Dzelzceļa nodaļas vecākā referente

Tālrunis: +371 67028002

E-pasts: Margarita.Plecistaja@sam.gov.lv

www.sam.gov.lv

www.facebook.com/satiksmesministrija

www.twitter.com/Sat_Min