VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.28

2021.gada 12.augustā

 

 

23.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""

     VSS-733

___________________________________________________________

(J.Citskovskis)

 

     Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2021-VSS-PROT-28-1208-#23.doc