VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSME

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.8

2021.gada 25.februārī

 

 

14.§

 

Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

     VSS-134

___________________________________________________________

(J.Citskovskis)

 

     1. Veselības ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

     2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.

 

 

Valsts kancelejas direktors

  

Jānis Citskovskis

 

2021-VSS-PROT-08-2502-#14.doc