Deklasificētie dokumenti

11.09.2023.
2016-TA-2171
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 10.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanas riskiem”
Kultūras ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2458
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.-15.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-251
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2682
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem""
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-447/2420
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-1492
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 17.-18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2181
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2694
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-296
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada"
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-424
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-425
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-653
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2017-TA-664
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401
Kultūras ministrija
07.09.2023.
2017-TA-917
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1125
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
25.05.2023.
2018-TA-1390
Par Latvijas Republikas pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014" (MK 10.07.2018. sēde; prot. Nr.32 49.§; 2018-TA-1390)
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1391
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2062
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2357
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2602
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 17.–18.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-495
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-680
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-778/4586
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"
Zemkopības ministrija