Deklasificētie dokumenti

23.10.2023.
2019-TA-103
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369
Kultūras ministrija
28.06.2023.
2019-TA-129
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1304
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1505
Informatīvais ziņojums "Informācija par Latvijas Republikas nostājas projektā par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB ietverto jautājumu regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām"
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2019-TA-1909
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.-15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2019-TA-2163
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2019-TA-2460
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 16.-17.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-690
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-843
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1032
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 8.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1231
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 29.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1355
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.11.2023.
2020-TA-1577
Rīkojuma projekts "Par šķīrējtiesnešu saraksta, kas var tikt aicināti veidot Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzēto šķīrējtiesu, kandidātu nominēšanu"
Ārlietu ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1750
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 21.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
19.10.2023.
2020-TA-1959
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 19.-20.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-2142
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 16.novembra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2020-TA-2452
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 15.-16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-852
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
19.10.2023.
2021-TA-1217
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.– 27.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.04.2023.
2021-TA-130
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 21.01.2021. sēde; prot. Nr.8 33.§; 2021-TA-130)
Zemkopības ministrija
19.10.2023.
2021-TA-1541
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 28.–29.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2021-TA-1875
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
14.06.2023.
2021-TA-918
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 51.§)
Zemkopības ministrija
04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
29.12.2022.
21-TA-1581
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija