Deklasificētie dokumenti

21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0077 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 27.§; 2020-TA-387)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 26.08.2014. sēde; prot. Nr.45 55.§; 2014-TA-1924)
Zemkopības ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai" (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr.28 41.§; 2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 03.08.2010. sēde; prot. Nr.40 51.§; 2010-TA-1916/12085)
Finanšu ministrija
13.02.2023.
Informatīvais ziņojums par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai (MK 03.05.2017. sēde; prot. Nr.22 43.§) (2014-TA-1198)
Zemkopības ministrija
10.01.2023.
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.7 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam" (MK 24.09.2013. sēde; prot. Nr.50 146.§; 2013-TA-2830)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited un Publicitātes līgumu saistībā ar Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 06.07.2010. sēde; prot. Nr. 34 39. §; 2010-TA-1848/13970)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Informatīvais ziņojums par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai (MK 18.12.2018. sēde; prot. Nr.60 104.§; 2018-TA-2633)
Zemkopības ministrija
21.04.2023.
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2013/0316" (MK 19.11.2013. sēde; prot. Nr.61 72.§; 2013-TA-3403)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcija (MK 31.08.2010. sēde; prot. Nr.44 49.§; atbalstīta ar MK 01.09.2010. rīkojumu Nr.529;2010-TA-1968)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību „Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs”” (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0223 (MK 17.09.2019. sēde; prot. Nr.42 36.§; 2019-TA-1701)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu" (MK 19.09.2017. sēde; prot. Nr.47 4.§; 2017-TA-2026)
Finanšu ministrija
12.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 7.novembra Euro grupas un 2019.gada 8.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 20.maija neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem (MK 17.05.2011. sēde; prot. Nr.31 52.§; 2011-TA-1200)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par “Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu” izpildi (MK 15.05.2018. sēde; prot. Nr.24 33.§; 2018-TA-769)
Finanšu ministrija
27.12.2022.
Par informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību nodrošināt papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā, lai nodrošinātu plašāku Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību”
Veselības ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 55.§; 2021-TA-843)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 54.§; 2021-TA-842)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par iespējām palielināt ieņēmumus” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 49.§ un 09.08.2016. sēde; prot. Nr.39 1.§; 2016-TA-1610)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam" (MK 13.11.2012. sēde; prot. Nr.64 51.§; 2012-TA-2586)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211 (MK 14.07.2015. sēde; prot. Nr.34 55.§; 2015-TA-1482)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.novembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087 (MK 18.12.2018. sēde; prot. Nr.60 105.§; 2018-TA-2684)
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par ES Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālo sanāksmi 2019. gada 11.-12. aprīlī”
Finanšu ministrija