Deklasificētie dokumenti

26.10.2023.
2014-TA-2141
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"
Valsts kanceleja
12.09.2023.
2014-TA-2316
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-2479
Par Zemkopības ministrijas augstas prioritātes prezidentūras mandātiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-2536
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 10.-11.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2014-TA-263
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-263
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
31.10.2023.
2014-TA-2929
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcjā Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm""
Satiksmes ministrija
14.09.2023.
2014-TA-2952
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
31.10.2023.
2014-TA-358
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes"
Satiksmes ministrija
12.09.2023.
2014-TA-551
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 24.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-828
Informatīvais ziņojums "Par vienošanās noslēgšanu starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par Zemkopības ministrijas kompetencē esošu Eiropas Savienības Padomes darba formātu vadīšanu Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē laikā"
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-979
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-1409
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015. gada 13. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-1878
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums "Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā""
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums „Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 „Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā”
Zemkopības ministrija
20.10.2023.
2015-TA-209
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Valsts kanceleja
20.10.2023.
2015-TA-209
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Valsts kanceleja
11.09.2023.
2015-TA-2279
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 22.oktobra sanāksmei
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-2758
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2015-TA-63
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0521
Kultūras ministrija
18.10.2023.
2015-TA-678
Rīkojuma projekts "Par kravas pienvedēju reģistrāciju"
Zemkopības ministrija
31.10.2023.
2015-TA-721
Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas priekšlikumiem iekšējās drošības stiprināšanai"
Satiksmes ministrija
11.09.2023.
2016-TA-1285
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2016-TA-1499
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.016/0401
Kultūras ministrija