Sēdēs neskatāmie ziņojumi

21.09.2022. 18:12
22-TA-2710
Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam"
Finanšu ministrija
12.12.2022. 18:41
22-TA-2367
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2021. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2022. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
03.11.2023. 14:00
23-TA-1283
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2022. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2023. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
02.06.2022. 14:47
22-TA-881
Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādņu īstenošanu 2018.-2020. gadā
Tieslietu ministrija
17.05.2022. 18:43
22-TA-1505
Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.11.2023. 19:55
23-TA-2661
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2022. gadā
Klimata un enerģētikas ministrija
14.03.2023. 17:56
23-TA-453
Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2022. gadā un 2023. gadā
Tieslietu ministrija
31.10.2022. 14:19
22-TA-2665
Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu
Iekšlietu ministrija
24.08.2022. 13:13
22-TA-864
Par konceptuālā ziņojuma "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā" īstenošanas progresu
Labklājības ministrija
21.07.2022. 18:47
22-TA-1210
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
11.07.2022. 14:58
22-TA-1715
Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" rezultātiem
Ekonomikas ministrija
05.01.2023. 18:35
22-TA-3814
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2021. gadā
Ārlietu ministrija
23.11.2021. 15:34
21-TA-731
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
28.11.2023. 13:37
23-TA-2663
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
11.11.2022. 13:45
22-TA-3154
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriemun un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
08.08.2022. 21:08
22-TA-414
Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna īstenošanu 2017.–2021. gadam
Kultūras ministrija
26.05.2023. 12:10
23-TA-1084
Par Modernizācijas fonda finansējuma izlietojumu 2022. gadā
Klimata un enerģētikas ministrija
13.12.2022. 17:43
22-TA-3236
Par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam ieviešanu
Labklājības ministrija
13.06.2023. 20:12
23-TA-1280
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2022. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.12.2022. 15:08
22-TA-3422
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotajiem zaudējumiem 2023. gadā
Veselības ministrija
02.02.2023. 16:28
23-TA-240
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2022. gadā
Ārlietu ministrija
20.07.2022. 10:55
22-TA-2154
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.08.2023. 18:03
23-TA-1884
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2022.  gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.01.2022. 18:54
22-TA-188
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
16.01.2023. 16:53
23-TA-74
Par Satversmes tiesas 2022. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja