Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-783
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr. 208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-780
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība" pirmās kārtas īstenošanu un uzraudzību"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, VM
05.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-779
Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2021.
21-TA-778
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-777 (DV)
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-775
Atbalsts uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai: apgrozāmo līdzekļu grants un algu subsīdija
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
20.10.2021.
21-TA-774 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-773
Grozījumi Invaliditātes likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
20.10.2021.
21-TA-772
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-771
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.10.2021.
21-TA-770
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
22.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-769
Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LFNA, LLPA, LPS, RACA, TM, VARAM
27.10.2021.
13.11.2021.
21-TA-768
Par apropriācijas pārdali
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-767
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, SPRK, TM, ĀM
21.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-766
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.10.2021.
21-TA-765
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-764
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IZM, LM, TM
20.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
27.01.2022.
21-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-760
NEPAREIZS Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-759
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-758
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM, IEM
20.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-757
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.01.2022.