Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1270 (IP)
Latvijas nostāja pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368, kas ierosināta par to, nav pareizi transponētas dažas prasības, kas noteiktas Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1269
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.02.2022.
21-TA-1268 (IP)
Informatīvais ziņojums par pārstāvības nodrošināšanu ierosinātajās administratīvajās lietās par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3.apakšpunktu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1267 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420264021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1266
Pavadvēstule Par Eiropas Savienības tūrisma ministru neformālo videokonferenci un augsta līmeņa tūrisma forumu 2021. gada 16.-17.novembrī un tajā izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1264
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.08.2022.
21-TA-1263
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.04.2022.
21-TA-1262 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420265021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1261
Par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Partnerattiecību nolīgumiem starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1260
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.12.2021.
21-TA-1259 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420263021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1258 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1257 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420263421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1256 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420263921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1255 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420266921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1254 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1253 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262721 
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1252 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420267721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1251 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420267921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1250 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420267621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1249 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420265721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1248 (IP)
Paslaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1247 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420260821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1246 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420266321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1245 (IP)
Paskaidrojums par pieteikto lūgumu par administratīvā akta darbības apturēšanu administratīvajā lietā Nr.A420249621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija