Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-615
Grozījumi Sodu reģistra likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, DVI, FM, KNAB, LM, TM, ĢP
11.05.2023.
24.05.2023.
23-TA-616
Kapsētu likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, LLPA, LPS, RACA, TM, VM
20.04.2023.
12.05.2023.
23-TA-617
Likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-618
Par valsts līdzdalības iegūšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LTRK, TM, VADDA, VK
24.03.2023.
29.03.2023.
23-TA-619
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.03.2023.
28.03.2023.
23-TA-621
Noteikumi par dabas liegumiem
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-622
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, IEM, KM, LDDK, LM, LPS, TM, VM, ZM
30.05.2023.
13.06.2023.
23-TA-623
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
10.03.2023.
23-TA-624
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
30.03.2023.
23-TA-625
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23.03.2023.
23-TA-626
Kārtība, kādā tiek īstenota starpinstitucionālās sadarbības programma “Bērna māja”
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-627
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-628
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.05.2023.
23-TA-629 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420271521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-630
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
22.05.2023.
23-TA-631 (IP)
Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-632
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
10.03.2023.
23-TA-633
Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzizāni" Birzgales pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.04.2023.
23-TA-634
Valsts pārvaldes komunikācijas koordinācijas grupas nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
20.05.2023.
26.05.2023.
23-TA-636
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
28.04.2023.
23-TA-637
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" vispārējo stratēģisko mērķi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, VK
28.03.2023.
04.04.2023.
23-TA-638 (IP)
Par Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā lobija kampaņu un tematiskajiem virzieniem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-639
Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, CVK, EM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LM, LPS, LRVK, LVPK, LZTIP, NEPLP, SAM, SEPLP, SIF, SPRK, ST, TB, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
23.05.2023.
30.05.2023.
23-TA-640
Par Sadarbības memorandu par valstu frankofonajām iniciatīvām (2023.–2026. gadam)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
18.04.2023.
23-TA-641
Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.04.2023.