Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3155
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” pilnu pabeigtību“
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.12.2023.
14.12.2023.
23-TA-3151
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
11.12.2023.
23-TA-3150
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
06.12.2023.
23-TA-3148
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3147
vestule
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-3146
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
08.12.2023.
23-TA-3145 (IP)
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-3143
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve
Saeimas lēmumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-3142
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 7. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-3138
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3135
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM, VK
11.12.2023.
18.12.2023.
23-TA-3134
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumos Nr. 436 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM, VK
11.12.2023.
18.12.2023.
23-TA-3131
Par nekustamā īpašuma “Ceļa zeme” daļas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa E67/A7 “Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)” (Ķekavas apvedceļš) izdalītā ceļa būvniecības projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
11.12.2023.
27.12.2023.
23-TA-3130 (IP)
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 7. decembra Euro grupas un 2023. gada 8. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-3129
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
DVI, FM, TM, VARAM, VK
11.12.2023.
18.12.2023.
23-TA-3127
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumos Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3126 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420240923 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-3123
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
06.12.2023.
11.12.2023.
23-TA-3122
Paskaidrojumi Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420242123
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
11.12.2023.
23-TA-3120 (IP)
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 10.-11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
23-TA-3119
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.12.2023.
23-TA-3117
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LPS, TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3115
Par Jolantas Plūmes iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
11.12.2023.
23-TA-3114 (IP)
Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
23-TA-3113
Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klāmaņu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
05.12.2023.
19.12.2023.