Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3111
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai'' uz Veselības ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
06.12.2023.
23-TA-3110
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2023. gada 8. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-3109
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
06.12.2023.
23-TA-3108
Sporta organizāciju finansēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3107
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aktualitātēm
ESVIS projekts
Izskatīts
Ārlietu ministrija
23-TA-3106
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3105
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3104
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021-2027. gadam vidusposma pārskatu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3103
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
07.12.2023.
23-TA-3102 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
23-TA-3101
Informatīvais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
BRAL, EM, FM, KP, LDDK, LFAA, LNZAA, LTRK, SIFFA
04.12.2023.
07.12.2023.
23-TA-3100
Kārtība, kādā drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LDTA, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3099 (IP)
Par Rail Baltica projekta pamattrases būvniecības iepirkumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-3097
Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku iesaistes atlīdzināšanu pastiprināta robežapsardzības režīma īstenošanas pasākumos
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.12.2023.
23-TA-3096
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IZM, LPS, TM
02.12.2023.
06.12.2023.
23-TA-3094
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3093
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 778 "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
30.11.2023.
14.12.2023.
23-TA-3091
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
04.12.2023.
23-TA-3090
Informatīvais ziņojums par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Neskrāpē mašīnu – prasi lielāku stāvvietu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, SAM, TM
08.12.2023.
22.12.2023.
23-TA-3086
Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu un nepieciešamo finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.12.2023.
23-TA-3085
Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-3083
Par nekustamā īpašuma "Lauka Mellupes", Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-3082
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-3081
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, FM, IEM, LM, TM, VK
06.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3077
Par Agneses Vaļulienes iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
30.11.2023.