Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-666
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LM, TM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-665
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.01.2022.
21-TA-664
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 277 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-663
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
19.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-661 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-660
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-659
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.01.2022.
21-TA-658
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-657
Par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.10.2021.
21-TA-656
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.03.2022.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-654
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-651
Par informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-650
Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.01.2022.
21-TA-649 (IP)
Pavadvēstule. Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par 2021. gada 21. - 22. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-648 (IP)
Informatīvais ziņojums “Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-647
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-646
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.10.2021.
21-TA-645
Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.10.2021.
21-TA-644 (IP)
Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-643
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.2.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
21-TA-642
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-641 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru neformālo 2021.gada 11.oktobra videokonferenci”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-640
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija