Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-638
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-637
Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
15.03.2022.
21-TA-636
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, KM, TM
22.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-635
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.10.2021.
21-TA-634
Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.06.2022.
21-TA-633
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-632
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
21-TA-631 (DV)
Informatīvais ziņojums “Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-630
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās noteikumi
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
21-TA-629
Par informatīvā ziņojuma“Par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-628
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 41 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.09.2022.
21-TA-627
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
12.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-626
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM
21.10.2021.
04.11.2021.
21-TA-625
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-624
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
15.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-623
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
21-TA-622
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. septembra rīkojumā Nr. 470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
12.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-621 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-620
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.10.2021.
21-TA-619
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
10.01.2022.
21-TA-618
Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, LPS, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-617
Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
11.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-616
Grozījumi Krimināllikumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.10.2021.
21-TA-615
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
10.12.2021.
17.12.2021.