Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-613
„Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-585
„Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.10.2021.
21-TA-785
„Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-1336
„Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam” 
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
22.11.2021.
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-775
Atbalsts uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai: apgrozāmo līdzekļu grants un algu subsīdija
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
20.10.2021.
21-TA-1516
Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalstu speciālās pārtikas iegādei)
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
02.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-650
Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIZDA, LM, LPS, LSA, RP, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-416
Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns.
Plāna projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-734

Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, ĀM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-570
Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, FM, IEM, TM, VARAM, VK
08.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-320
Ārstniecības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.
21-TA-109
Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-185
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
29.10.2021.
21-TA-947
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
01.11.2021.
21-TA-818
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-730
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-1096
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
08.11.2021.
21-TA-1287
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Veselības ministrija
15.11.2021.
21-TA-1378
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.11.2021.
21-TA-1501
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
30.11.2021.
21-TA-411
Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
21-TA-1448
Darba drošības un veselības aizsardzības prasību un medicīniskās aprūpes uz kuģiem noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LM, LPS, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-1365
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2021.