Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-452
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
04.10.2021.
04.10.2021.
21-TA-713
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr.689 „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2021.gada budžeta apstiprināšanu””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.10.2021.
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-79
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
24.09.2021.
08.10.2021.
21-TA-901
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-1147
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
10.11.2021.
13.11.2021.
21-TA-789
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1319
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1313
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-289
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2021.
21-TA-765
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-157
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2020.gadu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-440
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-895
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-658
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-91
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.09.2021.
17.09.2021.
21-TA-1005
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
13.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-87
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atļauju akciju sabiedrībai ''Augstsprieguma tīkls'' iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.09.2021.
21-TA-728
Ministru kabineta rīkojuma
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” projekts
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.10.2021.
21-TA-149
Ministru kabineta rīkojums "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-514
Ministru kabineta vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai "Par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 10.jūnija sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420200018"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Satiksmes ministrija
FM
04.10.2021.
07.10.2021.
21-TA-674
Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei “Latvijas Starptautiskā skola”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
03.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1400
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
23.11.2021.
30.11.2021.