Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LBAS, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
22.11.2021.
06.12.2021.
21-TA-955
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
15.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-769
Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LFNA, LLPA, LPS, RACA, TM, VARAM
27.10.2021.
13.11.2021.
21-TA-821
Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LLPA, PKC, TM
01.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-820
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām
Noteikumu projekts
Izskatīts
Ekonomikas ministrija
FM, Latvenergo, TM, VARAM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-972
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VM, ZM
12.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-766
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
27.10.2021.
21-TA-1399
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā
Noteikumu projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
LPS, TM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1032
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
30.11.2021.
14.12.2021.
21-TA-638
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-904
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, SPRK, TM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-313
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-373
Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
28.09.2021.
2021-TA-1281
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, LM, TM
13.08.2020.
28.05.2021.
2021-TA-1879
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VK
10.12.2020.
05.08.2021.
2021-TA-1972
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, VK
03.06.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1976
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LM, LPS, TM, VARAM
17.06.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1923
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
01.07.2021.
11.08.2021.
2021-TA-2113
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VK
08.07.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2120
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-1930
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, VARAM, VK
17.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1936
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, IZM, LBAS, SAM, TM, ĀM
29.04.2021.
12.08.2021.
2021-TA-2117
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2147
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, VK
17.06.2021.
08.09.2021.
2020-TA-1522
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
ĀM
12.08.2020.
12.08.2020.