Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1590 (DV)
“Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2022.gadā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-30
“Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
22-TA-153
“Par Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru neformālajā 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1412
“Par Eiropas transporta tīkla pamattīklā esošo valsts galveno autoceļu pārbūves līdz 2030. gadam pamatojumu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, TM, VARAM
05.09.2023.
12.09.2023.
21-TA-1545
“Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam ”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
14.01.2022.
22-TA-2924
“Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā”
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1724
“Par nekustamā īpašuma Daugavpilī atsavināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
26.01.2022.
21-TA-469
“Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošās 3/8 domājamās daļas atsavināšanu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
04.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-812 (IP)
“Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 7.maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.11.2021.
30.11.2021.
22-TA-565 (IP)
“Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-770
“Par situāciju prioritāri izbūvējamo valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūvē”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.03.2022.
24-TA-1447
“Par skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanu Latvijā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, VARAM, VM
05.07.2024.
19.07.2024.
22-TA-3543
“Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
10.03.2023.
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
21-TA-896
“Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
05.11.2021.
22-TA-118
“Par veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldību”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
EM, FM, LLSA, PKC, TM, VARAM, VK
25.01.2022.
08.02.2022.
21-TA-10
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2021.
21-TA-1364
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
24.11.2021.
08.12.2021.
21-TA-372
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.10.2021.
06.10.2021.
21-TA-793
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, KNAB, PKC, TM, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-245
„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-898
„Par valsts nekustamā īpašuma bez adreses, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-613
„Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.