Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-659
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM, VARAM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
17.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-334
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
21-TA-428
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, LLPA, LM, LPS, RACA, TM, VARAM
04.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-1001
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.11.2021.
21-TA-52
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IEM, LPS, SIF, TM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-349
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.11.2021.
21-TA-395
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
30.09.2021.
21-TA-1269
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021.–2022. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, LTRK, NEPLP, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
02.12.2021.
07.12.2021.
21-TA-1070
Grozījumi "Publisko aģentūru likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
10.12.2021.
21-TA-645
Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.10.2021.
21-TA-1150
Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
12.11.2021.
21-TA-335
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LKĢA, LM, LMB, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM, ĀM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-120
Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-1485
Grozījumi Civilprocesa likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
21-TA-738
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-867
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, ZM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-772
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-1442
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LM, TM
26.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-323
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, Latvenergo, TM, VARAM, ZM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-454
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM
05.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-81
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, NEPLP, TM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-773
Grozījumi Invaliditātes likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
20.10.2021.
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.
21-TA-310
Grozījumi Izglītības likumā 
Likumprojekts
Izskatīts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2021.