Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LFNA, LIKTA, LPS, LTRK, TM, VARAM
23.12.2021.
10.01.2022.
22-TA-110
Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
14.01.2022.
21-TA-1001
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.11.2021.
21-TA-52
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
DVI, FM, IEM, LPS, SIF, TM
04.01.2022.
11.01.2022.
21-TA-349
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.11.2021.
21-TA-1615
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2021.
21-TA-587
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, SAM, TM
12.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-264
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums.
Likumprojekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
21-TA-395
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
30.09.2021.
21-TA-1269
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021.–2022. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
07.01.2022.
21-TA-1420
Gaisa aizsardzības likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, KM, LDDK, LLPA, LPS, LTRK, SAM, TM, VK, VM, ZM
20.12.2021.
10.01.2022.
21-TA-1634
Grāmatvedības kārtošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.12.2021.
21-TA-1730
Grozījumi "Kriminālprocesa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.12.2021.
21-TA-1070
Grozījumi "Publisko aģentūru likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
10.12.2021.
22-TA-155
Grozījumi "Valsts pārvaldes iekārtas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.01.2022.
04.02.2022.
21-TA-645
Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.10.2021.
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, KNAB, LLPA, LPS, SAM, TM, VARAM, VK
15.12.2021.
30.12.2021.
21-TA-1150
Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.12.2021.
21-TA-335
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LKĢA, LM, LMB, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM, ĀM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-1794
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LAA, LPS, SPRK, TM, ZM
13.01.2022.
27.01.2022.
21-TA-476
Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
10.12.2021.
27.12.2021.
21-TA-94
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
DVI, FM, IEM, SPRK, TM, VARAM
10.12.2021.
30.12.2021.
21-TA-120
Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-1485
Grozījumi Civilprocesa likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
21-TA-738
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.10.2021.