Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-211
Plāna projekts
Plāna projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
2021-TA-2026
Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021.- 2023.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LM, LPS, PKC, TM, VM, ĀM, ĢP
03.06.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2074
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
03.06.2021.
30.08.2021.
22-TA-3596
Plāns "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2023.-2027. gadā" 
Plāna projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM
07.07.2023.
23-TA-2905
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
05.01.2024.
23-TA-3058
Plāns ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai 2024. - 2029. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
02.07.2024.
23-TA-3328
Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
03.05.2024.
22-TA-3175
Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
20.03.2023.
24-TA-423
Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2024.-2027. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
09.07.2024.
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
PKC
30.09.2022.
21-TA-1414
Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022. - 2023. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
19.04.2022.
24-TA-487
Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2024.-2027. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, SIF, TB, VK, VM
18.07.2024.
25.07.2024.
21-TA-375
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024.gadam
 
Plāna projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
29.03.2022.
21-TA-596 (IP)
Pozīcija Nr. 1 par aktualizētā HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna projektu.
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-165 (IP)
Pozīcija Nr. 1 par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ES jautājumos projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-530 (IP)
Pozīcija Nr.1"Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014."
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-140
Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.08.2023.
22-TA-1209
Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.08.2022.
23-TA-3121
Prasības mājas (istabas) dzīvnieku specializētajām tirdzniecības vietām un to reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.06.2024.
23-TA-1034
Prasības sadzīves atkritumu savākšanai izmantojamo konteineru marķēšanai
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1420
Prasības svaigpiena iepirkšanas līgumiem
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-1328
Prasības tādai apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, un tās papildu marķējumam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.03.2024.
21-TA-637
Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
15.03.2022.
22-TA-3395
Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.03.2023.
22-TA-2508
Prasības un kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.11.2022.