Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-324
Preču un pakalpojumu loteriju likums
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LTRK, TM, VM
11.08.2022.
18.08.2022.
21-TA-1599
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
30.06.2022.
23-TA-785
Preču un pakalpojumu piekļūstamības prasības
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.02.2024.
22-TA-190
Priekšlikumi enerģētikas ilgtermiņa prognozējamības nodrošināšanai nacionālā un reģionālā mērogā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-1007
Priekšlikumi par slimnīcu tīkla stiprināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.05.2023.
22-TA-1858
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atkritumu sūtījumiem, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1257/2013 un (ES) Nr.2020/1056
ESVIS projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1465
Prioritārie rīcības virzieni ekonomikas transformācijas īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.06.2023.
21-TA-40
Prioritāro investīciju likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.09.2021.
23-TA-411 (IP)
Privātmāju energoefektivitātes grantu programmas, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai", rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-2041
Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.02.2024.
23-TA-278
Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.10.2023.
22-TA-1631
Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.09.2022.
22-TA-2019 (IP)
Programmas "Aizdevumi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-827 (IP)
Programmas "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24-TA-974
Programmas "Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LFNA, LTRK, TM, ZM
07.06.2024.
14.06.2024.
23-TA-2904 (IP)
Programmas "Apgrozāmo līdzekļu iegāde lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un  akvakultūras  produkcijas ražošanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22-TA-2206 (IP)
Programmas "Garantijas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-489 (IP)
Programmas "Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2364 (IP)
Programmas "Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2520
Programmas "Iespējkapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.08.2023.
23-TA-173 (IP)
Programmas "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 866 " Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-1990 (IP)
Programmas "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-895 (IP)
Programmas "Komersantu portfeļgarantijas" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2931 (IP)
Programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-726
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projekts"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.10.2021.