Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-784
Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-733
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.10.2021.
22-TA-309
Programmas rādītāju novērtējums programmai “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem”
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-310 (IP)
Programmas rādītāju novērtējums programmai “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-78
projekts
Likumprojekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
2021-TA-1969
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
17.08.2021.
17.08.2021.
22-TA-2002
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.12.2022.
22-TA-1655
Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.09.2022.
22-TA-1825
PTAL
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2789
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.12.2022.
22-TA-2017
Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.02.2023.
21-TA-504
Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostacijas lietošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.04.2023.
22-TA-2498
Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2023.
21-TA-421
Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas, lietošanas un uzraudzības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.03.2024.
21-TA-1087
Rail Baltica projekta likums
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.07.2022.
22-TA-2063 (IP)
Rakstveida paskaidrojums civillietā Nr.C30523222 par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-189
Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.12.2022.
22-TA-3549
Ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.04.2023.
22-TA-3230
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.05.2023.
23-TA-414 (IP)
Remonta fonda programmas, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai", rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1311
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
09.05.2022.
22-TA-3688
Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam īstenošanas plāns 2023.-2024. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
06.06.2023.
24-TA-1075
Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.–2027.gadam īstenošanas plāns 2025.–2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, LPS, TB, VARAM, VK, VM
08.07.2024.
22.07.2024.
22-TA-262
Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.06.2022.
24-TA-946
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
03.05.2024.