Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-518
Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM, ĀM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-1560
Par bibliotēku nozares politikas īstenošanas pilnveides pasākumiem
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LPS, PKC, TM, VARAM, VK
30.12.2021.
07.01.2022.
21-TA-594
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, RPA, TM, VARAM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1402
Par būvniecības nozares izvērtējumu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Ekonomikas ministrija
24.11.2021.
21-TA-336
Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-689
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lāču iela” pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.10.2021.
21-TA-55
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
21.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-1192
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1158
Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-706
Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.11.2021.
22-TA-109
Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
21-TA-1741
Par civillietas Nr.C73650521 izskatīšanu bez Ministru kabineta pilnvarota pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdē.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-73
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
13.09.2021.
21-TA-475
Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
11.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-737
Par Daigu Avdejanovu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-1826
Par dzīvojamai mājai Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
03.01.2022.
20.01.2022.
21-TA-83
Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IZM, SAM, TM, VARAM, VK, ĀM
03.12.2021.
10.12.2021.
22-TA-115
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” īstenošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, CVK, EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
18.01.2022.
21.01.2022.
21-TA-1383
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 25. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-271
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes  2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, ĀM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-1589
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 12.-13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija