Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1112
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22-TA-78
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-273
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23.-24. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1149
Par Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021 – 2027) kontaktpunkta darbības īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1552
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-43
Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.
21-TA-1345
Par energoresursu cenu pieaugumu veselības aprūpes pakalpojumu tarifos
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
22.11.2021.
06.12.2021.
21-TA-22
Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.09.2021.
21-TA-1350
Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
15.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-852
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-845
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
02.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-461
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-159
Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-12
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domei
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
15.09.2021.
29.09.2021.
22-TA-96
Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
20.01.2022.
03.02.2022.
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
22-TA-79
Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
12.01.2022.
26.01.2022.
21-TA-1562
Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
03.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM
21.01.2022.
04.02.2022.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-1101
Par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo papildus finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM
03.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-815
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-915
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.