Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-194
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.04.2022.
2021-TA-2115
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, KM, LM, PKC, TM, VARAM, VK, VM, ZM
17.06.2021.
03.09.2021.
2021-TA-2037
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.- 2025."
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.08.2021.
24.08.2021.
21-TA-1809
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.12.2021.
21-TA-1808
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-902
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem pakāpeniskai finansējuma palielināšanai valsts aizsardzības spēju un iekšējās drošības stiprināšanai un aizsardzības budžeta pakāpeniskam pieaugumam"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.03.2022.
2020-TA-1895
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamajām darbībām un reformām un to paredzamo gaitu iekšlietu nozarē administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.10.2020.
01.10.2020.
2021-TA-1283
Informatīvais ziņojums "Par Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
IEM, IZM, LM, PKC, VM, ĢP
28.05.2021.
28.05.2021.
2020-TA-1484
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikaii"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VK, VM
06.08.2020.
06.08.2020.
22-TA-1722
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, VM
26.05.2022.
31.05.2022.
21-TA-107
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IZM, LPS, NEPLP
04.10.2021.
08.10.2021.
22-TA-904
Informatīvais ziņojums "Par paveikto veselības aprūpes sistēmas papildus kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei "
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.04.2022.
21-TA-543 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldības lomu valsts apdraudējumu pārvarēšanā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2020-TA-2025
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22.10.2020.
22.10.2020.
2020-TA-2213
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamiem normatīvo aktu grozījumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomās saistībā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
VARAM
17.11.2020.
17.11.2020.
2019-TA-1235
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LRVK, TM
18.04.2019.
28.06.2019.
21-TA-549
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
2021-TA-62
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2020.gada 26.jūnija rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./52-52 izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
12.01.2021.
12.01.2021.
2021-TA-2101
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojumā Nr. 49 "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
22-TA-681 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-883 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-164
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VK
06.12.2021.
13.12.2021.
22-TA-758
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokols par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.04.2022.