Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-71
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, TM, VARAM, VK, ZM
20.10.2021.
27.10.2021.
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.06.2022.
22-TA-364
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.02.2022.
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
22-TA-1274
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
07.06.2022.
22-TA-544
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.05.2022.
21-TA-1088
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.11.2021.
21-TA-1719
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-1459
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 374 "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
28.06.2022.
22-TA-1830
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
21-TA-1505
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-665
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.01.2022.
21-TA-1490
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
09.03.2022.
23.03.2022.
21-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LM, TM
14.12.2021.
17.12.2021.
22-TA-1020
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM
19.05.2022.
02.06.2022.
22-TA-1716
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-1221
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-1527
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IEM, KM, TM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1526
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.05.2022.
21-TA-1375
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, TM
01.12.2021.
15.12.2021.
22-TA-623
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
30.05.2022.
21-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.02.2022.
22-TA-896
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.06.2022.
21-TA-1142
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.01.2022.