Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1143
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 15-16. maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-579
Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.03.2023.
22-TA-3832
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.01.2023.
22-TA-2069
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.06.2022.
22-TA-1761
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
02.06.2022.
22-TA-2311
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
02.08.2022.
22-TA-3182
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
31.10.2022.
22-TA-458
Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.11.2022.
23-TA-793
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2023. gada 28. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-800
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2023. gada 28. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-795
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2023. gada 28. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2037
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1732
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2022. gada 3. jūnijā
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3171
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2022. gada 30.-31. oktobrī
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1222
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 25. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1096
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 4. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1602
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2542 (IP)
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2022.  gada 29.-30. augustā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-955
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 24. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-119
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 23. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1223
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 22. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-660
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-670
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-387
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-848
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem un 4.marta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija