Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1368
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM
26.11.2021.
01.12.2021.
22-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, TM
11.04.2022.
27.04.2022.
22-TA-616
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" nolikums"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
14.06.2022.
21-TA-473
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, SPRK, TM
17.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1239
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
TM, ĀM
13.06.2022.
29.06.2022.
21-TA-1550
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.12.2021.
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-805
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1607
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, TM
05.11.2021.
12.11.2021.
22-TA-1633
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LM, TM
30.06.2022.
14.07.2022.
22-TA-287
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumos Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
26.04.2022.
22-TA-1997
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
22-TA-745
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
10.06.2022.
21-TA-299
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, LM, LTRK, TM, VARAM, ZM
12.10.2021.
19.10.2021.
22-TA-41
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
22-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
22-TA-279
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
22-TA-557
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
07.04.2022.
28.04.2022.
22-TA-1932
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, VM
30.06.2022.
14.07.2022.
21-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
01.10.2021.
15.10.2021.
22-TA-1566
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.