Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1499
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
01.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-267
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-1768
Grozījums Ministru kabineta 2021 gada 17. novembra rīkojumā Nr. 862 “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.01.2022.
21-TA-49
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM, ĀM
12.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
22-TA-1397
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1554
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 4. novembra rīkojumā Nr. 652 "Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā,  nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
21-TA-31
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-1452
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
18.03.2022.
22-TA-507
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 27. augusta rīkojumā Nr. 478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.03.2022.
22-TA-1074
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.06.2022.
22-TA-1076
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.06.2022.
22-TA-1912
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. augusta rīkojumā Nr. 453 "Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LFB, TM
16.06.2022.
04.07.2022.
21-TA-1726
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-552
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FM, LPS, VARAM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
22-TA-917
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
04.04.2022.
22-TA-2113
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 435 "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025. gadam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ĀM
30.09.2021.
14.10.2021.
22-TA-80
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
19.04.2022.
22-TA-700
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM, VK, VM
10.03.2022.
24.03.2022.
21-TA-547
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
22-TA-248
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
28.07.2022.
04.08.2022.
22-TA-1894
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra rīkojumā Nr. 97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1419
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1790
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.03.2022.