Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1656 (IP)
Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmākās darbības nodrošināšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-2839
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023.-2025.gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2927 (IP)
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023.-2025.gadā”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
21-TA-285
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-391
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.1.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LJP, LLPA, LPS, TM, VARAM
01.09.2022.
08.09.2022.
21-TA-481
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.1.1.i. investīcija „Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LIZDA, LPS, TM, VARAM, VM
17.03.2022.
24.03.2022.
22-TA-1421
Informatīvais ziņojums „Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.07.2022.
21-TA-735
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
22-TA-193
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu tās turpināšanai””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
31.01.2022.
22-TA-1096
Informatīvais ziņojums ”Par valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils blakusceļa izbūvi starp km 15,00 un 19,00 (labajā pusē)”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
20.04.2022.
10.05.2022.
22-TA-1130
Informatīvais ziņojums ”Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu specializētai Ukrainas valsts institūcijai “Ukrainas transplantācijas koordinācijas centram”"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
24.04.2022.
22-TA-940
Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par sadarbību ar EKA asociētās dalībvalsts statusā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2022.
21-TA-648 (IP)
Informatīvais ziņojums “Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1043
Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
AM, FM
05.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
16.09.2021.
30.09.2021.
22-TA-1309
Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2022. gada 30. aprīli”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.04.2022.
22-TA-2145
Informatīvais ziņojums “Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.08.2022.
29.08.2022.
21-TA-583
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-689 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Vaxzevria vakcīnām”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-595
Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
gala ietekmes novērtējumu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2021.
22-TA-2421
Informatīvais ziņojums “Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksas termiņu pagarinājumu un tā ietekmi uz personas vecuma pensijas apmēru”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM
09.08.2022.
23.08.2022.
21-TA-981 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2297
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansētā projekta “Genomic Data Infrastructure” īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, VARAM
13.09.2022.
20.09.2022.
22-TA-1775
Informatīvais ziņojums “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija