Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2728
Informatīvais ziņojums “Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, TM, VK, ZM
15.09.2022.
29.09.2022.
22-TA-2975 (DV)
Informatīvais ziņojums “Par starpposma novērtējumu par Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.01.2022.
21-TA-1166
Informatīvais ziņojums “Par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.
21-TA-328
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22.09.2021.
21-TA-854 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Saeimai 2021.gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-297
Informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.01.2022.
22-TA-2832
Informatīvais ziņojums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2023.gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
22.09.2022.
22.09.2022.
22-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par rīcību saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (1944.gada 7.decembris, Čikāga) 89.pantu”
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
26.02.2022.
22-TA-831
Informatīvais ziņojums “Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, KP, LBAS, LDDK, LLPA, LM, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
14.03.2022.
28.03.2022.
21-TA-1031
Informatīvais ziņojums “Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/ apakšprogrammās 2021.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.11.2021.
22-TA-2041
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem grozījumu izdarīšanai Pasta likumā attiecībā uz citu valstu izraudzīto pasta operatoru darbību Latvijas teritorijā ievērojot Pasaules Pasta savienības regulējumu un Eiropas Komisijas secinājumus par iespējamajiem grozījumiem pasta jomas regulējošajā ietvarā.”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.07.2022.
22-TA-1434 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai Ārlietu ministrijā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
22-TA-1472
Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi un īpašuma tiesību sakārtošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
06.05.2022.
13.05.2022.
22-TA-2183
Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
04.10.2022.
22-TA-1813
Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību ieviest citās nozarēs”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LTRK, TM, ZM
22.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-494
Informatīvais ziņojums “Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
21-TA-359
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
05.10.2021.
08.10.2021.
22-TA-49
Informatīvais ziņojums “Par medicīniskā skābekļa pieejamības nodrošināšanu un slimnīcu rezervju, kā arī valsts gultu rezervju veidošanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.02.2022.
22-TA-120
Informatīvais ziņojums “Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022. gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.01.2022.
21-TA-1331
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, SAM, TM, VARAM, VM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1139 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē “Expo 2025 Osaka””
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2631
Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, LZA, TM
02.09.2022.
16.09.2022.
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.