Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1968
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 29. marta noteikumos Nr. 203 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
22-TA-713
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.05.2022.
22-TA-2096
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.07.2022.
22-TA-1980
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
20.07.2022.
22-TA-2109
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 248 "Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1120
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojumā Nr. 189 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
25.04.2022.
22-TA-1490
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.05.2022.
22-TA-946
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
28.03.2022.
22-TA-2257
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2073
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 257 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.07.2022.
22-TA-1844
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1484
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.05.2022.
22-TA-894
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
25.03.2022.
22-TA-1152
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.04.2022.
22-TA-1673
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.07.2022.
22-TA-965
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.04.2022.
22-TA-748
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.05.2022.
21-TA-327 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-260
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
25.01.2022.
22-TA-323
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
31.01.2022.
21-TA-1467
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
01.12.2021.
22-TA-429
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.02.2022.
22-TA-77
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.01.2022.
21-TA-1463
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
SAM
26.11.2021.
21-TA-819
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IEM
26.10.2021.
29.10.2021.