Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM, VM
06.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.11.2021.
21-TA-725
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, EM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
22-TA-638
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.02.2022.
21-TA-1177
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.11.2021.
21-TA-1742
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21.12.2021.
22-TA-143
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
18.01.2022.
21-TA-1547
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.12.2021.
22-TA-1
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.01.2022.
21-TA-903
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2021.
21-TA-1202
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
22-TA-2346
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM
05.08.2022.
19.08.2022.
21-TA-1507
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.12.2021.
03.12.2021.
22-TA-285
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
14.02.2022.
21-TA-1323
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-312
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-654
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-614
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 218 "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
21-TA-308
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra rīkojumā Nr. 631 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Valsts kanceleja
22-TA-582
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
03.05.2022.
22-TA-766
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
12.05.2022.
21-TA-256
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.11.2021.
15.11.2021.
22-TA-2411
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojumā Nr. 696 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
11.08.2022.
25.08.2022.
22-TA-1151
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
LTRK
09.06.2022.
22-TA-475
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.03.2022.