Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1748
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, VARAM, VM, ZM, ĀM
29.06.2022.
13.07.2022.
21-TA-352
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LAA, TM, ZM
02.09.2022.
09.09.2022.
22-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-831
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.12.2021.
22-TA-1407
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.08.2022.
22-TA-242
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, LM, LTRK, TM
27.03.2022.
11.04.2022.
22-TA-271
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.02.2022.
21-TA-1616
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.01.2022.
22-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, KM, TM, VARAM, VK, ĀM
28.07.2022.
04.08.2022.
22-TA-1568
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
22-TA-1854
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-2204
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.09.2022.
22-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
21-TA-623
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
22-TA-1546
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, LKĢA, LMB, LPS, VARAM
06.09.2022.
20.09.2022.
21-TA-71
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, TM, VARAM, VK, ZM
20.10.2021.
27.10.2021.
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.06.2022.
22-TA-364
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.02.2022.
22-TA-2361
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM
22.09.2022.
06.10.2022.
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
22-TA-1274
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
07.06.2022.
22-TA-544
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.05.2022.
22-TA-2527
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
LSUA
22.08.2022.