Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr.  606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
22-TA-1046
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.06.2022.
22-TA-2061
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2689
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-1757
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
19.09.2022.
22-TA-2559
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-1960
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21.07.2022.
21-TA-1424
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
22-TA-658
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.04.2022.
22-TA-2055
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LM, TM
15.09.2022.
29.09.2022.
22-TA-1553
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
22-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, VARAM
01.08.2022.
08.08.2022.
21-TA-347
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.03.2022.
22-TA-491
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
29.03.2022.
22-TA-1537
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
31.08.2022.
07.09.2022.
22-TA-944
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.04.2022.
21-TA-184
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.01.2022.
22-TA-2753
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1608
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
19.09.2022.
22-TA-244
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.05.2022.
22-TA-191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
22-TA-2249
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.09.2022.
21-TA-1417
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
05.01.2022.
21-TA-963
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības".
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1162
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.07.2022.