Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-787
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
26.04.2022.
22-TA-3344
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
28.11.2022.
22-TA-98
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
27.04.2022.
22-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
14.11.2022.
21-TA-601
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.05.2022.
22-TA-3622
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.02.2023.
08.02.2023.
21-TA-1394
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.03.2022.
22-TA-2214
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.08.2022.
22-TA-2382
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumā Nr. 264 "Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, TM
05.09.2022.
21.09.2022.
22-TA-482
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, TM
22.03.2022.
29.03.2022.
21-TA-189
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1446
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
17.02.2022.
21-TA-190
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.10.2021.
22-TA-1859
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, TM
19.08.2022.
26.08.2022.
21-TA-975
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
03.11.2021.
05.11.2021.
22-TA-63
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.01.2022.
22-TA-3017
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3450
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.12.2022.
21-TA-1025
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 91 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
02.12.2021.
22-TA-956
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.08.2022.
21-TA-180
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.11.2021.
22-TA-2989
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 504 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.11.2022.
22-TA-3003
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. septembra rīkojumā Nr. 503 "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
18.01.2023.
21-TA-1535
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, KM, TM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-1194
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
13.11.2021.
15.11.2021.