Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1705
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.12.2021.
21-TA-1421
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
22-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
BRAL, DVI, FM, IEM, LM, TM, VARAM
21.11.2022.
05.12.2022.
21-TA-262
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
LMIB
08.11.2022.
21-TA-771
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.10.2021.
21-TA-1135
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.11.2021.
22-TA-1625
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-2207
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
27.09.2022.
22-TA-294
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.06.2022.
22-TA-2905
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
17.11.2022.
02.12.2022.
21-TA-642
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
22-TA-270
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.04.2022.
22-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2022.
21-TA-1120
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.02.2022.
22-TA-308
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 759 "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
21-TA-959
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
26.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-928
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.03.2022.
22-TA-1235
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
08.08.2022.
22-TA-2472
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.09.2022.
21-TA-567
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.02.2022.
21-TA-719
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, TM, ZM
08.11.2021.
13.11.2021.
22-TA-1487
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.08.2022.
22-TA-1195
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LM, LTAB, TM, VARAM
09.11.2022.
16.11.2022.
21-TA-1628
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
22.11.2022.
29.11.2022.
21-TA-1458
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
14.07.2022.
21.07.2022.