Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-779
XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
21.04.2023.
23-TA-1457
X
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3348
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.04.2023.
22-TA-2550
Vietējai sabiedrībai vēja elektrostaciju radītā diskomforta kompensācijas maksājumu  apmērs, veikšanas kārtība un termiņi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
AM, FICIL, FM, KM, LDDK, LPS, LTRK, TM, VARAM, VEA, ZM
04.11.2022.
21.11.2022.
22-TA-2120
Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-13-05
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.07.2022.
23-TA-39 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas un sagatavošanās sēdes lietderīgumu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-1326 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-1353 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-92 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-356
Viedoklis par Ministru kabineta noteikto regulējumu attiecībā uz deklarāciju un to pārbaudes materiālu lietu glabāšanas termiņu (30 gadi) samērīgumu un atbilstību
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.02.2023.
23-TA-2776 (IP)
Viedoklis civillietā Nr. C30450022
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-754 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420287521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1144 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420251021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
23.02.2023.
02.03.2023.
22-TA-743
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
22-TA-672
Vēstules projekts Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
22-TA-439
Vērtspapīrošanas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.12.2022.
22-TA-858
Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.04.2022.
21-TA-1649
Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.06.2022.
23-TA-3147
vestule
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-3067 (IP)
Veselības ministrijas priekšlikumi par minimālajiem pasākumiem gatavībai CBRN situācijai vai to draudu gadījumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-716
Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.04.2022.
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.06.2022.
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-1736
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2022.