Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1593
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.08.2022.
22-TA-3272
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
01.02.2023.
22-TA-742
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.03.2022.
21-TA-173
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.12.2021.
22-TA-2856
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.11.2022.
21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.08.2022.
22-TA-3216
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
31.01.2023.
22-TA-3188
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBBA, TM
31.01.2023.
07.02.2023.
22-TA-1810
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2022.
22-TA-2622
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumos Nr. 96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, TM, VARAM, VM, ZM
19.01.2023.
26.01.2023.
21-TA-586
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
02.11.2021.
05.11.2021.
22-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, LPS, TM, VARAM, ZM
24.10.2022.
31.10.2022.
22-TA-2405
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.11.2022.
22-TA-2209
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumos Nr. 677 "Valsts kases nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.11.2022.
21-TA-1561
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.01.2022.
22-TA-2359
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.09.2022.
22-TA-575
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. maija noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
10.11.2022.
21-TA-1160
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
28.10.2022.
04.11.2022.
22-TA-1901
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 15. aprīļa noteikumos Nr. 317 "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23.08.2022.
21-TA-703
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
LAA
18.10.2021.
21-TA-1810
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Kravas izsniegšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.02.2022.
21-TA-888
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.11.2021.
22-TA-97
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.02.2022.
22-TA-2115
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.09.2022.
22-TA-3822
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, TM
27.01.2023.
03.02.2023.