Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1793
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM
27.06.2022.
11.07.2022.
22-TA-3726
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.12.2022.
22-TA-1992
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.12.2022.
23-TA-62
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija
22-TA-533
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.05.2022.
22-TA-1187
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĢP
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-561
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.08.2022.
22-TA-3040
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.12.2022.
21-TA-847
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
22-TA-404
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
18.03.2022.
22-TA-2273
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LDDK, LIVA, LIZDA, LPS, TM
05.09.2022.
12.09.2022.
22-TA-2932
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2022.
22-TA-2811
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumos Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDTA, TM, VARAM, ZM
23.01.2023.
06.02.2023.
21-TA-1225
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
22-TA-1510
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.06.2022.
22-TA-3187
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBBA, TM
31.01.2023.
07.02.2023.
22-TA-930
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.05.2022.
22-TA-3566
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.01.2023.
21-TA-1422
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-1625
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
18.12.2021.
28.12.2021.
21-TA-46
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-426
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
22-TA-1767
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.06.2022.
22-TA-1063
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.06.2022.
22-TA-2500
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM, VM
26.01.2023.
02.02.2023.